home

Voor wie?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor directeuren / grootaandeelhouders en voor de zelfstandige beroepen zoals advocaten, notarissen, medici, makelaars, belastingadviseurs en accountants. Voor startende ondernemers met bovenstaande functies is deze polis zeer geschikt.

Voor wat?

Het gaat hier om een dekking tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een echte calamiteit, die een arbeidsongeschiktheid van minimaal 55% ten gevolge heeft. Het verzekerde bedrag dient minimaal € 40.000,00 en maximaal € 100.000,00 te bedragen (voor advocaten is dit maximum € 200.000,00). Gekozen kan worden voor een eigen risicotermijn van 6 of 12 maanden en voor een einddatum van leeftijd, 60 of 65 jaar en gelijkblijvend of 3% stijgend. Ingeval van arbeidsongeschiktheid zal uw accountant een verklaring dienen af te geven dat het gemiddelde totale inkomen in de laatste 3 boekjaren voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid meer dan 125% van het verzekerde bedrag heeft bedragen.

Voor hoeveel?

De premie voor deze Phizur polis, is uiterst voordelig: Klik hier om uw persoonlijke premie te berekenen.

Van wie?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Phizur is ontwikkeld door en ondergebracht in het collectief contract van de stichting Phizur. Als risicodrager treedt op Avéro Achmea een zeer solide verzekeraar, de grootste verzekeraar van Nederland. Het beheer geschiedt door Assurantiebureau Philip van der Ven B.V..

Voor hoelang?

Het contract met de verzekeraar wordt voor de duur van 3 jaar aangegaan en is tijdens de gehele looptijd door de verzekeraar niet opzegbaar op medische gronden. De premievervaldatum is gesteld op 1 juli van elk kalanderjaar. De premie-incasso zal via automatische incasso plaatsvinden. In eerste instantie is het invullen van een eenvoudig aanvraagformulier en gezondheidsverklaring voldoende om de verzekering tot stand te brengen (dus geen medische keuring).

Aanvullende kosten

Om in aanmerking te kunnen komen dient u deelnemer te worden van Stichting Phizur. De Stichting Phizur zet zich in voor haar verzekerden om een passende aanbieding te realiseren bij haar verzekeraar(s). De jaarlijkse bijdrage voor Stichting Phizur bedraagt € 150,- en komt bovenop de berekende premie, en zal tezamen met de premie worden geïncasseerd.